Уважаеми клиенти,

Считано от 01.02.2023 г. месечният абонамент за допълнителен цифров DVB-C приемник или модул се увеличава с 1.00 лв. с ДДС/ 0.83 лв. без ДДС.

Промяната в месечният абонамент ще обхване всички допълнителни приемници и/или модули на нови и съществуващи клиенти, които използват цифрова DVB-C телевизия от nastech.bg. Всички клиенти имат възможност да заявите отказ от ползването на допълнителен/и приемник/ци и/или модул/и и да го/и върнете в срок до един месец от обявяването на уведомлението на уеб страницата ни – https://nastech.bg в нашият магазин на адрес Казанлък, ул. Георги Бенковски 14.

Благодарим за разбирането!