Уважаеми клиенти,

Ти Ви Плюс Ви информира, че от 01.08.2018г. Нова Броудкастинг груп АД

промена цената на пакет „Диема Екстра“ и същата става 6.99лв.

Ти Ви Плюс, в качеството си на оператор с договор за разпространение на

пакет „Диема Екстра“ е принудена да се съобрази с новата ценова политика на Нова Броудкастинг Груп АД

за разпространение на съдържание, мотивирана с нараствастващите цени на спортното съдържание.