Настек Нетуърк се утвърди като една от водещите фирми за комуникационни и информационни решения работеща на територията на община Казанлък и община Павел баня.  Ние предлагаме първокласни услуги и висококачествени продукти на нашите клиенти, като се стремим да развиваме дългосрочни делови връзки на базата на взаимно сътрудничество. Нашата основна цел е да предоставим на потребителите все по-надеждни и достъпни услуги с най-високо качество.

    Основните услуги, които предлагаме са:

 • Оптична свързаност до дома – FTTH (Fiber to the home)

      Представлява свързаност по самостоятелно оптично влакно директно между дома и техническия център. Това е последно поколение технология на пренос на данни и позволява достигане на много високи скорости и надеждност. Това е единствената технология, която в бъдеще ще позволява гледането на Холографска телевизия и 3D игри от вкъщи.

 • Интернет свързаност по кабел с усукана двойка (UTP, FTP) – ЛАН (Local Area Network)

      Локална мрежа или ЛАН (на английски: Local Area Network, LAN) е вид компютърна мрежа, обслужваща компютри и други устройства (например мрежови принтери или скенери), свързани помежду си. Мрежите, които ние изграждаме са с топология клиент-сървър, където един от компютрите има централна роля и се нарича сървър, а останалите се наричат клиенти. Те ползват услугите, осигурени от сървъра. Персоналните компютри, които са клиенти в мрежата, често се наричат работни станции.

 • Интернет свързаност посредством безжични устройства – WLAN (Wireless Local Area Network)

      Това представлява свързаност между отделни компютри или локални мрежи, посредством безжична връзка. Предаването на информация между два или повече обекти се осъществява по определени радиочестоти чрез ефира и не е необходима механична връзка между тях (кабел).

 • Споделен хостинг

      Терминът споделен хостинг означава съхранение на един или множество уеб сайтове на един физически сървър, който има постоянен и непрекъснат достъп до Интернет. Това дава възможност Вашия уеб сайт да бъде достъпен за потребителите му по всяко едно време на денонощието, като по този начин се избягват големите такси по закупуване на собствен сървър. За разлика от собствения сървър, споделеният хостинг бива закупен под формата на акаунт с различни лимити, определени от самия хостинг план. Споделеният хостинг е значително по-евтин вариант за малкия и среден бизнес, тъй като в себе си всеки акаунт включва и поддръжката на сървъра.

 • Пощенски сървър с достъп през WEB (IMAP, POP3)

      Дава възможност за достъп до имейл чрез специализирани приложения. Използва се основно от юридически лица, които притежават собствен уеб сайт с домейн, за водене на фирмена кореспонденция.

 • Колокация на сървъри и оборудване

      Колокацията се извършва в дейта центрове. Те предлагат необходимо пространство, физическа сигурност, непрекъсваемо захранване, постоянна температура и влажност на въздуха на техническото оборудване на външни фирми и организации. Същевременно притежават свързаност и незавизима осигуреност с голям брой телекомуникационни оператори и интернет доставчици. Това позволява спестяването на големи разходи по изграждане и поддръжане на собствена комуникационна инфраструктура и осигурява качество и непрекъсваемост на услугите.

 • Виртуализация

      В компютърната терминология, виртуализация (на английски: Virtualization) e термин с широка употреба, който най-общо се отнася за ползване на компютърни ресурси за симулиране (и по този начин заместване) на реалните хардуер, операционни системи, платформи, машини. Виртуализацията прави възможно стартирането на множество операционни системи и приложен софтуер на една хардуерна машина, при това едновременно позволява ефикасното използване на наличните ресурси.

 • Хардуерна и софтуерна поддръжка на сървъри (LINUX, WINDOWS, FREE BSD)

      Тази услуга включва цялостна поддръжка на всички налични хардуерни машини заедно с прилежащия софтуер, както и всички процеси, свързани с тях. Тази услуга главно се използва от големи предприятия, които имат изградена собствена ИТ инфраструктура.

Харесайте ни във Facebook
Recommend us on Google Plus